Politica de confidentialitate ale datelor cu caracter personal (GDPR)

Ce date pot fi colectate si in ce scop?

 • Nume si prenume – pentru inregistrarea comenzilor, intocmirea facturilor si a fiselor de garantie
 • Adresa de domiciliu sau de corespondenta – pentru inregistrarea comenzilor, intocmirea facturii fiscale, inreigstrarea destinatiei de expediere
 • Serie si numar de buletin – pentru intocmirea facturilor, servicii terte pentru plata: procesatoarele de plati cu cardul sau institutiile financiare pentru care opteaza clientul in cazul platilor in rate
 • Adresa de email – este contactul primar cu clientii online. Se foloseste pentru corespondenta directa, newsletter (daca s-a dat opt-in), servicii garantiale sau post-garantiale, promotii speciale si concursuri in care clientul s-a inregistrat in mod expres
 • Numar de telefon – contact direct pentru inregistrarea comenzilor si livrare
 • Data nasterii – pentru oferirea promotiilor speciale (optional).

Cand se colecteaza aceste date?

 • Completarea datelor la crearea de utilizator
 • Completarea datelor de facturare la depunerea comenzilor
 • Completarea formularului de contact
 • Periodic in formularele de inscriere pentru diverse concursuri

Drepturile dumneavoastra

 • Conform articolului 15 aveti dreptul de acces la date pentru obtinerea informatii privind:
  • scopul colectarii
  • categoriile de date vizate
  • categoriile de personal carora sunt incredintate aceste date
  • existenta dreptului de stergere/rectificare ale datelor
  • existenta dreptului de retragere consimtamant prelucrare
  • existenta dreptului la plangere catre autoritate
  • existenta dreptului pentru aflarea sursei datelor personale, in caz ca datele nu au fost obtinute de la subiect
  • modul de prelucrare automatizata ale datelor
 • Conform articolului 16: dreptul la rectificarea datelor
 • Conform articolului 17: dreptul la stergerea datelor
 • Conform articolului 18: dreptul la restrictionarea procesarii datelor cu caracter personal
 • Conform articolului 20: dreptul la portabilitatea datelor
 • Conform articolului 21: dreptul de a obiecta
 • Conform articolului 22: dreptul de a obiecta impotriva procesarii automatizate pentru profilare automatizate in cazul in care subiectul nu si-a exprimat explicit consimtamantul in acest sens.